Asab won gold in the 62nd National Shotgun championship

Mohd. Asab and Ahvar Rizvi defeated Ankur Mittal, the reigning World champion, and won the double trap gold and silver in the 62nd National Shotgun championship held at Jaipur, Rajasthan.
Vamsi Athreya

Updated: Nov 19,2018 11:14:18 am

Asab won gold in the 62nd National Shotgun championship

19 November 2018 Current Affairs:

Mohd. Asab and Ahvar Rizvi defeated Ankur Mittal, the reigning World champion, and won the double trap gold and silver in the 62nd National Shotgun championship held at Jaipur, Rajasthan. Asab shot 134 to beat Ahvar by one point and Ankur shot 128.
 Results:
 Double trap: Men: 1. Mohd. Asab 134; 2. Ahvar Rizvi 133; 3. Ankur Mittal 129
Junior men: 1. Ahvar Rizvi 133; 2. Shardul Vihan 120; 3. Vinay Pratap Singh 118
Women: 1. Prabsukhman Kaur 84; 2. Shalini Yashwant 75; 3. Anam Basit 73
Junior women: 1. Pravjot Kaur Panesar 66; 2. Anushka Singh Bhati 64; 3. Hitasha 60
Veterans: 1. Yadavendra Singh 91; 2. DV Seetharama Rao 88; 3. Mohd. Yaqoob 78

Free Current Affairs to Your Email

Latest Current Affairs 2020

Daily Current Affairs 2020Subscribe to Current Affairs

Enter your email to get daily Current Affairs
Current Affairs PDF

Current Affairs 2020 February

February 22
News Quiz
February 21
News Quiz
February 20
News Quiz
February 19
News Quiz

Current Affairs 2020 January

January 31
News Quiz
January 30
News Quiz
January 29
News Quiz
January 28
News Quiz

Current Affairs 2019 December

December 31
News Quiz
December 30
News Quiz
December 29
News Quiz
December 28
News Quiz